Kang Tae Hoon

Kang Tae Hoon,韓國傳統弦琴音樂演奏家。

專輯:

Shin Kwae Dong-ryu Geomungo Sanjo (錄音室母帶24/96)

韓國傳統弦琴音樂,由Kang Tae Hoon演奏,逾十三分鐘的一曲'Shin Kwae Dong',既傳統又有新火花,錄音室母帶24/96,高水準,錄音靚。值得推薦。

  • 錄音室母帶24/96
  • WAV/FLAC
WhizHound