Shin Kwae Dong-ryu Geomungo Sanjo (錄音室母帶24/96)

Kang Tae Hoon

KongG Music


韓國傳統弦琴音樂,由Kang Tae Hoon演奏,逾十三分鐘的一曲'Shin Kwae Dong',既傳統又有新火花,錄音室母帶24/96,高水準,錄音靚。值得推薦。

  • 錄音室母帶24/96
  • WAV/FLAC

收藏 歌曲 時間 格式 價錢
1 Shin Kwae Dong-ryu Geomungo Sanjo [專業推介] 13:21
HK$20.00


你也會喜歡的專輯


0
還沒有投票
 

演出者


Kang Tae Hoon

Kang Tae Hoon,韓國傳統弦琴音樂演奏家。

... 閱讀更多