Don't Text Him (錄音室母帶 24/48, 升頻24/96)

Serrini

Jengs Bunka


WAV 24/48 錄音室母帶
升頻 WAV 24/96
FLAC 24/48
升頻 FLAC 24/96

Serrini 專輯《Don't Text Him》寫出了港女港男各種不同個性,精彩歌曲包括〈Drink'n'dance〉、〈溝晒啲仔〉、〈我可唔可以唔好咁樣〉、〈IDGASHyt〉、〈不要那清晨露水〉、〈若葉之年〉、〈哀樂無名〉、〈放棄治療〉和〈忽Eat All〉等,非常豐富。

  • 錄音室母帶24/48, 以Weiss Saracon升頻24/96
  • WAV/FLAC
  • 購買全專輯HK﹩200

收藏 歌曲 時間 格式 價錢
1 若葉之年 3:59
HK$25.00
2 日沒前 3:55
HK$25.00
3 Drink'n Dance 3:14
HK$25.00
4 溝晒啲仔 3:12
HK$25.00
5 油尖旺金毛玲 4:41
HK$25.00
6 我可唔可以唔好咁樣 3:03
HK$25.00
7 每次你捉住我隻手衝紅燈我都想死 1:09
HK$25.00
8 IDGAShyt 3:47
HK$25.00
9 不要那清晨露水 3:18
HK$25.00
10 青春荒廢 4:08
HK$25.00
11 菖蒲色歌 3:36
HK$25.00
12 哀樂無名 5:31
HK$25.00
13 Pink Song 5:23
HK$25.00
14 Don't Text Him 4:34
HK$25.00
15 放棄治療 4:31
HK$25.00
16 忽 Eat All 2:56
HK$25.00
17 Let Us Go Then You and I 5:28
HK$25.00


你也會喜歡的專輯