Silk Road (Shichuu no Michi) [Remastered] (Studio Master 16/44.1)

Kitaro

KCM Productions


WAV 16/44.1 Studio Master
FLAC 16/44.1

  • Buy album for $200
  • Studio Master 16/44.1
  • WAV, FLAC

Favorite Song Length Format Price
1 Shichuu no Michi 4:08
HK$25.00
2 Shourou 2:13
HK$25.00
3 Tenchi Souzoushin 4:09
HK$25.00
4 Harukanaru Taiga 2:43
HK$25.00
5 Choujou 2:06
HK$25.00
6 Hiten 4:46
HK$25.00
7 Silk Road Gensou 4:28
HK$25.00
8 Hikari to Kage 3:21
HK$25.00
9 Nishi ni Mukatte 3:01
HK$25.00
10 Toki no Nagare 3:31
HK$25.00
11 Bosatsu 1:58
HK$25.00
12 Towa no Michi 5:51
HK$25.00


You May Also Like


WhizHound